Pikler Gyula

Pikler Gyula Temesvár 1864-1937

Pikler Gyula
Pikler Gyula

Nemzetközi hírű jogbölcsész, egyetemi tanár A Társadalomtudományi Kar tagja. A pozitivista állam- és jogbölcselet egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású, külföldön is ismert hazai képviselője.
1884 és 1891 között könyvtáros volt, közben 1886-ban a budapesti egyetemen magántanári képesítést nyert. 1891-től a budapesti egyetemen címzetes rendkívüli tanár, 1896-ban rendkívüli tanár, 1903-tól 1920-ig rendes tanár a jog- és állambölcselet tanszéken.

1884 és 1891 között könyvtáros volt, közben 1886-ban a budapesti egyetemen magántanári képesítést nyert. 1891-től a budapesti egyetemen címzetes rendkívüli tanár, 1896-ban rendkívüli tanár, 1903-tól 1920-ig rendes tanár a jog- és állambölcselet tanszéken. Kiváló pályatársakkal működött együtt a századelőn, 1900-ban Jászi Oszkárral, Pulszky Ágosttal, Vámbéry Rusztemmel, Somló Bódoggal megindította a Huszadik Század című polgári radikális társadalomtudományi folyóiratot, s egy évvel később már meg is alakították a Társadalomtudományi Társaságot.

Főbb művei:

Ricardo – 1885
A jog keletkezéséről – 1897
A jótékonyság központosítása – 1900
A büntetőjog bölcselete – 1908
A lélektan alapelvei – 1909
A lelki élet alaptörvényei – 1910

Dokumentumok

Hozzászólások